MARTYNKA WAWRZYNIAK / Chocolate
Chocolate, 2010
9.22 minute video